Kayıtlar

Mart, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

MÜLKİYE SEÇİMİ ÜZERİNE...

MÜLKİYE SEÇİMİ ÜZERİNE... Ben iyi bir Mülkiyeli sayılır mıyım bilmiyorum... Daha çok Siyasal’lıyım galiba... Hiçbir zaman kendimi Mülkiye mezunu olarak tanıtmadım. Mezuniyetimi ifade etmek durumunda kaldığım her durumda Siyasal mezunuyum dedim. Mülkiyelik ile aramda hep bir mesafe oldu... Bir seçkincilik, ağır bir bürokrasi kokusu rahatsız etti beni hep... Bir de Mülkiyelilik hep mezuniyet sonrasının sistemle bütünleşmeye dayalı kariyer dönemini simgeledi bende. Siyasallı olmak ise, öğrencilik yıllarımın özgür ve büyük ütopyalarla dolu, dayanışmacı, paylaşımcı yıllarını... Ben’i büyüten, çoğaltan, yaşamımın en güzel kesitlerinden biriydi Siyasal’daki öğrencilik yıllarım... Benim öğrencilik yıllarım hiç bitmedi... Mülkiyeliler Birliği’ni de öğrencilik yıllarımın bir parçası olarak hatırlamak istedim hep... Mülkiyeliler birliği hep Siyasal’lıydı o zamanlar... Ne devletin ve bürokrasinin ağır havası, ne de ticarileşmenin, iş bitirici liberal YAP-İŞLET-DEVRET’ ciliğin hafif
Türkiye İşçi Sınıfı:   Geç ve Genç Bir Sınıfın Cumhuriyet Serüveni Giriş İşçi sınıfının oluşum süreci her coğrafyada kendine has özellikler gösterir; coğrafyadan coğrafyaya, zamandan zamana değişen "özel koşullar"m, bu sürecin hızı, biçimi ve genel seyri üzerinde küçümsenemez etkileri söz konusudur. Bu oluşum hangi sosyal ve siyasal koşullarda gerçekleşmiştir? Bu süreçte işçi sınıfının devletle ve başka sınıflarla ve bu sınıfların partileriyle ilişki biçimi nedir? Ülkede kapitalist birikim hangi koşullarda ve biçimlerlerde gerçekleşmiştir? İşçi sınıfı gelişmesini kapitalizmin nispeten istikrarlı bir döneminde mi, yoksa kriz koşullarında mı sürdürmektedir? Sosyal demokrat ve sosyalist hareketin bu süreçteki konumu, gücü ve rolü nedir? îşte bu ve benzeri faklı koşullar, tek tek ülkelerde ve dönemlerde sınıf mücadelesinin, sınıf örgütlenmesinin ve sınıf bilincinin, dolayısıyla işçi sınıfının "kendisi için sınıf" haline gelişinin üzerinde önemli etkilerde bu

LAİKLİK VE TÜRKİYE LAİKLİĞİ

LAİKLİK  VE  TÜRKİYE LAİKLİĞİ Din, dinsel akımlar son yıllarda büyük bir yeniden diriliş ve güçlenme yaşıyorlar ve bu çerçevede gerek dünya da gerekse ve daha yoğun biçimde Türkiye’de  din, dinsel akımlar, Alevilik, laiklik vb. sorun ve konular uzunca bir süredir dinsel akın sorunlar Bu akımların yeniden güç kazanmasının ardında çok sayıda neden vardır. Ayrıntılı  çözümleme işini daha sonraki çalışmalara bırakarak bu nedenleri  kabaca şu şekilde sıralayabiliriz.  Emperyalizmin uzunca bir süre uyguladığı yeşil kuşak politikası bu nedenlerden bir tanesidir. Bilindiği gibi emperyalist kapitalizm sosyalizm tehlikesini sınırlandırmak amacıyla Ortadoğu ve Kafkaslar kuşağında dinsel akımların güçlendirilmesini özel bir politika haline getirdi. Buna da yeşil kuşak politikası adı verildi. 12 Eylül faşist diktatörlüğünün dini ve dinsel akımları sosyalizme karşı bir barikat olarak kullanma  politikası da dinsel akımların güçlenmesine yol açan önemli bir faktör oldu. Sosyalizm alternatifinin