Kayıtlar

Mart, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

BİR SİYASAL AHRAZ SEMPTOMU: BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMASI.

Resim
.. Türkiye'de bugünkü "başkanlık sistemi" tartışmalarını ABD modeli, Meksika örneği, Latin Amerika tarzı vb. argümanlar ekseninde bir akademik tartışma esnekliğinde yürütmek eğer açıkça AKP işbirlikçiliği değilse, büyük bir safdilliktir. Zira bu tür siyasal önemdeki değişim önerileri hiç bir zaman akademik/bilimsel yaklaşımları hayata uyarlamak kaygısıyla gündeme getirilmezler. Ya toplumsal gelişmenin makro planda dayatmasıyla, ya da sınıfsal/kesimsel çıkarları realize ve/ya maksimize etme arzusuyla gündemleştirilirler. Bu modelin alacağı biçim ve içerikte bu temel gerçeğe bağlı olarak biçimlenir, akademik/bilimsel model analizi sonuçlarına göre değil. Bu akademik tartışmalar bir parça esin kaynağıdırlar da tabi... Ama daha çok gerçeği perdelemek ve meşrulaştırmak için araçsallaştırılırlar. T.Erdoğan'ın arada dem vurduğu "Türk tipi başkanlık" lafı, gerçeği tüm diğer ince akademik üsluplardan daha çok dillendirmektedir bu nedenle. Dolayısıyla "ba