Kayıtlar

Mayıs, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yerelleşme mi? Küresel Derebeylik mi?

Bir ezberi daha bozmak lazım… Ezber şu: “Küreselleşme süreci ile birlikte yerelin önemi arttı. AKP Hükümeti de yerel yönetimleri güçlendiriyor.”   Ezberin devamı da sola yönelik :“ Sol, gelişmeye ayak uyduramadığı için, kendi tarihi ile çelişkiye düşme pahasına yerelleşmeye karşı çıkmaya ve statükocu çizgiye savrulmaya başladı.” Bu ezber özü itibariyle yanlıştır. Yerelleşme değil küresel derebeylik… İlk önce mali ve yetki bakımından güçlendirilenler bütün yerel yönetimler değil, Büyükşehir (aslında Bütünşehir) Belediyeleridir. Yakın zamana kadar merkez dışı ilçe belediyeleri nispeten daha yetkili idi. Gündeme gelen Bütünşehir Yasa Tasarısı ile artık onlar da tıpkı merkez ilçe belediyeleri gibi ancak yüzde 30 belediyecilik yapabilecekler. Yani merkez ilçe, merkez dışı ilçe, belde ve köylük alanlardaki nüfusun çok önemli bir bölümünün yerel temsil hakkı neredeyse sıfıra yakındır.   Halka karşı merkezi… Ranta karşı yerel… Yerel yönetimlerle ilgili mevzuatla küresel ve yerli güç

Toplumcu Belediyecilik Mümkün mü?

*YAYED Ulusal Toplumcu Belediyecilik Sempozyumu Konuşması  Mülkiyeliler Birliği adına geliyorum.   Aynı zamanda Çankaya Belediyesi   Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde çalışıyorum. Kısmen her iki kurum adına da konuşmamı   yapmış sayabilirim kendimi.   Çünkü, Çankaya Belediyesi   yeni dönem içerisinde “ Yeni Toplumcu Belediyecilik” adını verdiği   bir programı oluşturmaya ve uygulamaya çalışıyor. Bugünün Koşulları ve Yeni Toplumcu Belediyecilik… Öncelikle böyle bir sürecin; ilkelerin çok net olarak önden belirlenip ona uygun bir pratik yaratılması yolundan ziyade, pratiğin içerisinden belli deneyimler oluşturmak,   bugünün koşulları içerisinde dünün Toplumcu Belediyecilik ilkelerini yeniden üretmek biçiminde yürütülmesinin daha doğru ve sağlıklı bir yöntem olduğunu vurgulamak istiyorum. “Bugünün koşulları” vurgusu şu açıdan önemli; Toplumcu Belediyecilik kavramı, 1960’lı yıllardan bu yana çokça kullanılan, 1970’li yıllarda ise CHP’de Vedat Dalokay, Ahmet İsvan gibi