Kayıtlar

2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

TÜRKİYE’DE ENERJİ POLiTiKALARI -BİR BAĞIMLILIK VE PLANSIZLIK TARİHİ-

TÜRKİYE’DE ENERJİ POLiTiKALARI -BİR BAĞIMLILIK VE PLANSIZLIK TARİHİ- SUNUŞ En erji sektörü ile, özellikle de elektrik enerjisi ile ilgili sorunlar ve bu sorunlara çözüm yolu olarak sunulan özelleştirme, bugün, ülke gündeminin başlıca konularından birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, enerji sektöründe yaşanan sorunların gerçek kaynaklan teşhis edilmeye çalışılmakta ve çözüm yollarına ilişkin öneriler ortaya konulmaktadır. Bu çalışmada ayrıca, iddia edilenin aksine, enerji sektöründeki sorunların sektörün kamu mülkiyetinde olmasıyla herhangi bir ilgisi bulunmadığı savunulmakta; sektörün ana sorunlarının birbirini besleyen üç temel nedenden kaynaklandığı, bu nedenlerin ise planlama-koordinasyon eksikliği, sektörde kamusal katma değer yerine kârlılık güdüsünün belirleyici olması ve dışa bağımlılık olduğu saptamasında bulunulmaktadır. Ayrıca neo-liberal özelleştirmeci anlayışın özelleştirmeyi haklı ve meşru göstermek için ileri sürdüğü gerekçeler enerji-elektrik s