Kayıtlar

Temmuz, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

MELİH GÖKÇEK VE "VANDALİZM MÜZESİ"...

Resim
MELİH GÖKÇEK VE "VANDALİZM MÜZESİ"... Melih Gökçek Beyefendi, buyurmuşlar: Ankara'ya bir "Vandalizm Müzesi" açacaklarmış... Bu müzenin içinde de Gezi Parkı eylemleri sırasında tahrip edilen mal ve araçlar sergilenecekmiş... Vandalizm kavramı... Vandalizm kelime anlamı olarak önem verilen, değer verilen simgeleri, güzellikleri bilinçli olarak tahrip etmek eylemi demek... Tarihsel anlamı ise, Avrupa terminolojisi ile konuşursak "modern-barbar" ikilemine; İbn-i Haldun'un kavramlarıyla konuşursak "medeni-bedevi" ikilemine dayanır... Barbarlık ya da bedevilik göçebelik ve göçer kültürü demek... Göçebe toplumları   savaşçıdır ve yerleşik medeni toplumlara   saldırarak   oraları talan etmek göçer toplumların önemli   geçim kaynaklarındandır... Terimin çıkış kaynağı... Nitekim   vandalizm teriminin   çıkış noktası da bu saptamayı doğrular niteliktedir. Vandalizm kavramının yerleşmesi ve yaygınlaşması Henri Grégoire