Kayıtlar

Mayıs, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Küreselleşme, İşçi Sınıfı ve Sendikalar

Küreselleşme, İşçi Sınıfı ve Sendikalar   I- GİRİŞ Küreselleşme, bugün üzerinde en çok tartışılan konulardan biridir. Ateşli taraftarları olduğu gibi, katı muhalifleri de mevcuttur. Bunun böyle olması bir yerde normal görülebilir. Zira, toplumların köklü dönüşümler geçirdiği her süreçte bu türden bir saflaşma yaşanmaktadır. Küreselleşmenin siyasal, sosyal ve iktisadi tüm alanlarda çok önemli sonuçları bulunmaktadır. Bu derece geniş bir alanı etkileyen ve tüm bu alanlarda önemli değişimler yaratan bir sürecin sendikal alan üzerinde de önemli etkiler yaratması kaçınılmazdır. Sendikalar önce tam olarak kavrayamadıkları bu sürece karşı tepkisel bir tutum eçirisinde olmuşlar, fakat, giderek bir yandan süreci anlamaya çaba gösterirlerken, diğer yandan da kendilerini bu yeni gelişen sürece uygun yeni stratejiler geliştirme arayışına girişmişlerdir. Bu çalışmada en genel çizgileriyle de olsa küreselleşmenin sendikal hayat üzerindeki etkileri ve sendikaların yeni strateji arayışları üzerine

ANKARA ÇAĞDAŞ ULAŞIM POLİTİKALARININ NERESİNDE?

ANKARA ÇAĞDAŞ ULAŞIM POLİTİKALARININ NERESİNDE? Gazete Ç’nin 17.sayısında “Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım” başlıklı yazımızda çağdaş ulaşım politikaların temel unsurlarını ortaya koymaya çalışmıştık. Bu yazımızda ise dünden bugüne Ankara’da uygulanan ulaşım politikalarının çağdaş ulaşım politikaları karşısındaki konumunu sergilemeye gayret edecek ve Ankara için geleceğe yönelik bazı çıkarsamalara ulaşmaya çalışacağız. Öncelikle ana başlıklar itibariyle de olsa çağdaş ulaşım politikasının temel unsurlarının neler olduğunu hatırlamakla işe başlayalım: Toplu taşıma özendirilir; Motorsuz ulaşım olanaklarının çoğaltılması ve iyileştirilmesi önemsenir; Araçlardan arındırılmış kent merkezleri ve yerleşim alanları oluşturulmaya gayret edilir; Talep yönlendirme ve ücretlendirme politikaları oluşturulur; Ulaşım ile ilgili farkındalık yaratacak kampanyalar düzenlenir; Kentin orta ve uzun vadeli gereksinimlerini öngörmeye dayalı bilimsel bir ulaşım planı temelinde hizmetler üretilir... Bu