Kayıtlar

Nisan, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ortadoğu'yu kazanmak

Resim
20 Nisan 2016 Çarşamba Ortadoğu denilince son yüzyıldan hareketle aklımıza koşuşan imgeler öncelikle olumsuzlukları, savaşı, barbarlıkları çağrıştırıyor bize... Oysa bu algı bize tek başına hükmetmemeli... Böyle olursa şimdi pek az görünür halde olan, adeta buzdağının su altında kalan daha temel ve önemli kısımları göremeyiz. Göremeyince de gerçek bir Ortadoğu imgesine ve dolayısıyla siyasetine sahip olamayız. Ortadoğu denilince aklımıza ilk gelenlerdendir bu coğrafyanın zengin petrol rezervleri ve dinsel/mezhepsel taassup ve çatışmaların merkezi olması... Ve bu iki nedenle, bu bölgenin başının beladan kurtulmadığını ve bu belaları giderek kendi dışına yaymaya başladığını düşünürüz. Ez cümle Ortadoğu tehlikelidir; karanlıktır... Ortadoğu çok önemli... Oysa Ortadoğu'yu temelde önemli kılan ne tek başına ve öncelikle petrolüdür; ne de dinsel gericilik bu bölgeyi tanımlayan en önemli unsurdur. Ortadoğu'nun tarihsel ve siyasal önemi birbirine bağlı iki temel nedene