Kayıtlar

Mart, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

71’İN DEVRİMCİ ÇIKIŞI: DENİZ, MAHİR VE KAYPAKKAYA

71’İN DEVRİMCİ ÇIKIŞI: DENİZ, MAHİR VE KAYPAKKAYA 1968 ve izleyen yıllar, burjuva düzeninin iktisadi ve siyasi krizinin derinleştiği ve derinleşen krize paralel olarak kitle muhalefetinin yükseliş içine girdiği yıllardır. Burjuva düzen, iktisadi planda dış ticaret açıklarının büyümesi, enflasyonun yükselmesi ve yatırımların durması vb. gibi etkenlerin yarattığı basıncın altındaydı. Mali bağımlılığın teknolojik bağımlılıkla bütünleşmiş olması, dış borçları ödemek için döviz bulamayan kapitalist ekonomide yatırımları da durduruyor ve mevcut üretimde önemli kapasite düşüşleri yaratıyordu. İktisadi krize paralel olarak siyasi planda da bunalım öğeleri birikiyor, burjuva klikler arası ayrışma ve çatışmalar boyutlanıyordu. Burjuva düzeninin kurumlaşmış-geleneksel partileri AP ve CHP, bu ayrışmaya paralel olarak iç bölünmelere uğruyorlardı. MGP, MNP, DP, CKMP gibi özellikle tarım ve taşra burjuvazisinin temsilciliğine soyunan yeni partiler ortaya çıkıyordu. Bu ayrışma ve çatışmaların y